[Lyrics] D star – Baba 

 

 

 

 

 

 

 

 


Iwo mo wa s’aba Baba 🎧

Heeey
Iwo mo wa s’ba Baba
Haaa
Ma Shey je ki odun yii na o lo l’ofo Baba

Hoooooo 🎧
Heeeee
Ekun
Heee
Ya

Iwo mo wa s’aba Baba
Heeey
Iwo mo wa s’ba Baba
Haaa

Iya yii ma ti t’oge 🎧
O si s’anu olorun mo ma ti t’oke
Diedie mo ma N’dagba
O si dakun dabo fowo danmiwo baba
Jeki ishe mi ko pay mi
Ki oro mii ya ota lenu kiwon ni k’oje jemi
M’aje waye wa woran
Jeki won ma womi nii m’aje waye wa woyan
Shemi leni Apesin
Bi shey shishe kin ri ere kiwon ma sope mo lazy
Eleran ogbodo j’egun
Mori ishe yin laye mii Baba e ma sehun

BAAAABAAA

Iwo mo wa s’aba Baba
Heeey
Iwo mo wa s’ba Baba
Haaa
Ma Shey je ki odun yii na o lo l’ofo Baba

BAAABAA

Iwo mo wa s’aba Baba 🎧
Heeey
Iwo mo wa s’ba Baba
Haaa

J’eki ogo mii ko buyo🎧
O si damilohun eleda mii masunlo
Gbadura mi ma pemo
Shemi leni aponle m’je kii emi Temo
Only you kosenikan
Where I come from awon eyan yii wonfenikan
Iwo ni mo ma N kepe
Ore re laye mii. O si wa shey lasepe
Ma ma je kii emi pofo
Gbogbo ilakaka mi mi o ma gbodo sofo
Eni aye n fe ni o shemi
Ti ire mii ba de tan, kiwon ma fi elomi shemi

Iwo mo wa s’aba Baba🎧
Heeey
Iwo mo wa s’ba Baba
Haaa
Ma Shey je ki odun yii na o lo l’ofo Baba

BAABAA🎧

Iwo mo wa s’aba Baba🎧
Heeey
Iwo mo wa s’ba Baba
Haaa

Iya yii ma ti t’oge🎧
O si s’anu olorun mo ma ti t’oke
Diedie mo ma N’dagba
O si dakun dabo fowo danmiwo baba
Jeki ishe mi ko pay mi
Ki oro mii ya ota lenu kiwon ni k’oje jemi

Related posts